Home row Thành lập công ty

Thành lập công ty tại Bình Phúc

Thành lập công ty tại Bình Phúc
Công ty luật Bình Minh chuyên tư vấn thành lập công ty tại Vĩnh Phúc, thành lập doanh nghiệp, giấy phép con, đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ... more

Thông tư về bảo mật thông tin ngân hàng...

Thông tư về bảo mật thông tin ngân hàng...
 Hệ thống Internet Banking là một tập hợp có cấu trúc các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng truyền thông và an ninh bảo mật để sản xuất, truyền nhận, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số phục vụ cho việc quản lý và cung cấp dịch vụ Internet Banking. more

Thủ tục thành lập công ty bất động sản

Thủ tục thành lập công ty bất động sản
Thủ tục thành lập Công ty bất động sản. Điều kiện kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán. more

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần
Thông báo thay đổi cổ đông khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần Chuyển nhượng cổ phần, hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần.Công ty cổ phần theo Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 được hiểu là doanh nghiệp, trong đó: more

Sở hữu trí tuệ

Copyright © 2013 - 2017 YOURDOMAIN.COM
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT AAA - VĂN PHÒNG TẠI VĨNH PHÚC
Email: youremail@gmail.com | Điện thoại: 0977.069.099
Địa chỉ: 
Số 3 tổ 17 phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình