Quyền sở hữu trí tuệ được xem như một tài sản và công cụ đóng góp quan trọng cho thành công của mỗi doanh nghiệp. Hiểu rõ tầm quan trọng của Quyền sở hữu trí tuệ, Công ty luật Minh Khuê xây dựng một bộ phận chuyên trách tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung ứng các dịch vụ pháp lý căn bản như: Đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền; đăng ký bảo hộ quyền tác giả; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp; đăng ký sáng chế/Giải pháp hữu ích; giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ... và bảo đảm các quyền khác trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được quy định trong luật sở hữu trí tuệ.