Home row Đầu tư nước ngoài row Thành lập công ty liên doanh

Tổng hợp điểm mới 07 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Tổng hợp điểm mới 07 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Theo đó, ban hành Danh mục mới gồm 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay vì 268 ngành, nghề như hiện nay. more

Sở hữu trí tuệ

Copyright © 2013 - 2017 YOURDOMAIN.COM
CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT AAA - VĂN PHÒNG TẠI VĨNH PHÚC
Email: youremail@gmail.com | Điện thoại: 0977.069.099
Địa chỉ: 
Số 3 tổ 17 phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình